subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

SOL·LICITUD DE FEINA

Si ets bon conductor i vols treballar a la nostra empresa, ompli el següent qüestionari:

Nom i Cognoms
Telèfon:   
Adreça:
Població:

Edat:      

Classe de Carnet:  Data d’expedició:
Permís de Transport Escolar

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 Empreses de transport en les que ha traballat com a conductor. Duració:
Tipus i marques d’autocars que ha conduït.:
Tipus de serveis que ha realitzat.:

Quina d’aquestes operacions de mecànica sap realitzar?:                       

- Canviar una corretja:    - Canviar un maneguet:
- Canviar el tub de gasoil: - Canviar el tub d’aire: 
- Canviar roda en carretera:  
- Altres: Cap:

FORMACIÓ

Quin és el seu nivell dels següents idiomes?

  Comprensió Oral Escrit
Castellà
Català
Anglès
Francès
Alemany
Altres:

 

Altres dades d’interès:

Política de Privacitat | ©2004 Autocares Molist S.L.